Da, duhovne potrebe umirućeg se ispunjavaju i to za svaku vjeroispovijest ponaosob.