Tko se zaprima u Hospicij?

Zaprimaju se svi terminalni bolesnici u trenutku kad je njihovo aktivno liječenje završeno bez obzira na vjersku, političku ili društvenu pripadnost.

Što je potrebno za prijem u Hospicij?

  1. Posljednje otpusno pismo iz kojeg je vidljivo da liječenja više nema.
  2. Uputnica liječnika opće medicine
  3. Potvrda-obrazac Hospicija kojeg ispunjava liječnik obiteljske medicine ili liječnik specijalist.
    Obrazac se može naći na ovoj stranici ili direktno u ustanovi.

Cijena usluge

Usluga je besplatna.