Marija Krucifiksa Kozulić

Marija Kozulić Krucifiksa (Krucifiksa – redovničko ime, u prijevodu Raspeta) ili Madre Fiumana, bila je ideal kršćanske žene koja je velikodušno darovala svoj život za druge. Riječki Hospicij s ponosom nosi njeno ime.

Što je Hospicij?

Ustanova palijativne zdravstvene skrbi, cjelovite skrbi za one čija bolest više ne reagira na postupke liječenja. Stacionarna palijativna skrb namijenjena je umirućima, tj. onima kojima prema prosudbi liječničkog tima preostaje još najviše 3 mjeseca života.

Naša misija

Fizička, psihološka, duhovna i socijalna potpora bolesnicima u terminalnoj fazi bolesti. Potpora njihovim obiteljima za vrijeme bolesti a potom i nakon smrti, u periodu žalovanja.

Kapacitet

  • 9 soba (5 dvokrevetnih i 4 jednokrevetne)
  • kapelica, tiha soba
  • predavaonice, gostinske sobe, zajednička blagavaonica, prostor za volontere, prostor za stručne vanjske suradnike, prostor za infektivni otpad, arhiva, sanitarni čvorovi, garderoba, praonica
  • park za šetnju sa bolesnicima

Osoblje

  • Ravnatelj
  • Glavni medicinski tehničar
  • Medicinske sestre
  • Njegovateljice
  • Fizioterapeutkinja, duhovnik, tehničko osoblje
  • Vanjski suradnici: liječnici KBC-a Rijeka, psiholog, soc. radnik

Mobilni palijativni timovi

Mobilni palijativni timovi djeluju kao dislocirani centar Doma zdravlja PGŽ. Timovi pružaju palijativnu skrb u domovima bolesnika. Stacionirani su u prostoru Hospicija. Na taj je način usklađen njihov rad s hospicijskom stacionarnom skrbi.

Rad s obitelji

Smrt je više od tjelesnog zbivanja. Umrijeti znači rastati se, i to za obje strane – za bolesnike i za one koje on ostavlja za sobom. Bolesnikovim bližnjima nije lako, moraju izići na kraj s teretom samoće.

Svakog 12-og u mjesecu održava se Sv. misa za sve preminule u Krucifiksinom hospiciju.

Financijska izvješća

Izvješće revizora za 2021. godinu:

Galerija Hospicija