Bolesnici se u pravilu ne vode na preglede. Budući se radi o terminalnom bolesniku to nije potrebno. Ukoliko se iznimno ukaže potreba za pregledom specijaliste određene djelatnosti organizira se odlazak pacijenta u KBC Rijeka.