U načelu, reanimacija umirućih se ne vrši. To, međutim, nikako ne znači da se vrši pasivna eutanazija nečinjenjem.