Da, obitelj se priprema za umiranje svog voljenog člana. Većina članova obitelji, međutim, upoznata je sa stanjem bolesnika i prije dolaska u Hospicij, no psihologica Hospicija pruža psihološku potporu obitelji i vrši pripremu obitelji za proces žalovanja.