Ne. Usluga je potpuno besplatna. Materijalna sredstva za rad ustanove su osigurana, dakle korisnik ne plaća ništa.