Ako se stanje bolesnika u Hospiciju privremeno poboljšalo te se procijeni da je životni vijek bolesnika dulji od tri mjeseca, bolesnik se otpušta iz Hospicija. Hospicij ne predstavlja ustanovu za stare i nemoćne.