Volja bolesnika se u većini slučajeva poštuje. Naravno, ako bi određeni zahtjev štetio bolesniku, on se ne može ispuniti.