Sve dok umirući uzima tekućinu na usta nema potrebe za infuzijom. U slučaju dehidracije bolesnika infuzije se daju.