AktualnostiProsinac 2022.
Božićna čestitka


Čestitka za Božić

Prosinac 2022.
Natječaj za medicinsku sestru/medicinskog tehničara Hospicija:


Detalji natječaja nalaze se u PDF dokumentu:


Natječaj za medicinsku sestru/medicinskog tehničara : Natječaj za medicinsku sestru/medicinskog tehničara.pdf

Studeni 2022.
Natječaji za njegovatelja/icu Hospicija:


Detalji natječaja nalaze se u PDF dokumentu:


Natječaj za njegovatelja/icu : Natječaj za njegovatelja/icu.pdf

Lipanj 2022.
Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu:


Detalji izvješća nalaze se u dokumentima:


Bilanca: Bilanca.xls
Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu: Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu.pdf

Prosinac 2021.
Božićna čestitka


Čestitka za Božić


Srpanj 2021.
Natječaji za ravnatelja/icu tajnika/cu Hospicija:


Detalji natječaja nalaze se u PDF dokumentima:


Natječaj za ravnatelja / ravnateljicu: Natječaj za ravnatelja/icu Hospicija.pdf
Natječaj za tajnika / tajnicu: Natječaj za tajnika/icu Hospicija.pdf

Lipanj 2021.
Financijsko izvješće za 2020. godinu


Financijsko izvješće Hospicij “Marija Krucifiksa Kozulić“ za 2020. godinu, kao i prateće bilješke, izvješće o prihodima i rashodima, te bilancu preuzmite na sljedećim poveznicama:


Izvješće revizora za 2020. godinu: Izvješće 2020.pdf
Bilješke za 2020. godinu: Bilješke 2020.docx
Prihodi, rashodi i bilanca za 2020. godinu: Prihodi, rashodi, bilanca 2020.xlsSvibanj 2021.
Klanjanje pred Presvetim za umiruće i one koji skrbe za njih


Klanjanje Hospicij


Travanj 2021.
Uskrsna čestitka


Uskrsna čestitka


Travanj 2021.
Priopćenje za javnost – Hospicij “Marija Krucifiksa Kozulić“


Hospicij je ustanova posebnog pieteta, posvećena ljudima u smiraju njihova života, bez obzira na njihovu vjeru, naciju, politička uvjerenja ili bilo koju drugu značajku. Stoga se kao javna ustanova izuzima i ograđuje od svakog promidžbenog djelovanja izvan konteksta svog rada. Hospicij će sa zahvalnošću u bilo koje vrijeme primiti bilo koju donaciju i svaki znak pažnje, od koga god da dođe, naravno bez ikakve protučinidbe osim duboke zahvalnosti.

Uprava i štićenici hospicija ni na koji način ne sudjeluju u političkoj kampanji, pa stoga očekujemo da se takav stav i poštuje.


v.d. ravnatelja

vlč. mr. sc. Đuliano Trdić, dr. med.Siječanj 2021.
Riječki hospicij poslao donaciju sisačkoj bolnici


Riječki hospicij poslao donaciju sisačkoj bolnici

Kao pomoć potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije, Sisačkoj općoj bolnici “dr.Ivo Pedišić” poslana je vrijedna donacija medicinskih potrepština koju je prikupio kolektiv jedinog hrvatskog hospicija, Hospicija Marije Krucifikse Kozulić iz Rijeke.

Radi se o drugoj donaciji „malog kolektiva velikog srca“, kako je prilikom uručivanja donacije rekla ravnateljica Hospicija sestra Danijela Orbanić, namijenjenoj Sisačkoj općoj bolnici.

Ova donacija posebno im je važna jer su, iskazujući solidarnost sa svim stanovnicima potresom pogođenog područja Banije odn. Banovine, uz nju, simbolički, zbog epidemioloških razloga, obilježili osmu godinu djelovanja jedine palijativne ustanove ovog tipa u Hrvatskoj.

Ravnatelj Opće bolnice u Sisku Tomislav Dujmenović, zahvaljujući na donaciji, osvrnuo se na posljedice potresa u kojem su oštećene gotovo sve bolničke zgrade, smanjen kapacitet bolnice, uništena brojna oprema inventar i lijekovi, zbog čega je svaka donacija dragocjena.

Sestra Orbanić rekla je da stanovnici porušenog područja neće biti zaboravljeni i da će se donacije prikupljati i dalje.


preuzeto sa fiuman.hrProsinac 2020.
Sretan Božić!


Sretan Božić i nova godina